Etterspøsel etter minilager og lagerbod

Etterspørsel etter minilager og lagerbod er i eksplosiv vekst her i Norge, og spesielt på Østlandsområdet. Hvorfor er det slik? Det er 2 hovedårsaker til at både tilbudet og etterspørselen har vokst voldsomt de siste årene.

1. Det bygges stadig mindre boliger. Flere og flere flytter inn til byene og tettstedene rundt. Derfor er det flere og flere som flytter fra eneboliger og tomannsboliger og inn i blokkleiligheter. Disse blokkleilighetene er ikke bare mindre enn en enebolig, men de har også vesentlig mindre bod og lagringsplass. I tillegg til at det stadig bygges tettere og tettere, så er det endringer i forskriftene som også gjør at behovet for lagerboder og minilager blir større. I følge forskriften TEK 17 er det ikke lenger noe krav til utbygger å stille med innvendig lagringsplass i leilihetene¹. Leiligheter som er større enn 50 kvadrat må dog ha tilgang til en bod på 5m². Der dette tidligere var et krav for alle enheter som ble bygget (selv leiligheter mindre enn 50m²) så er kravet nå at boenheter mindre enn 50m² bare må ha tilgang til bod på 2,5m².

For studentboliger er det ikke lenger noe krav til utbygger om å bygge lagerbod overhodet. Kvadratmeterprisen i byene og tettstedene er høy og byggekosten er høy. Derfor sier det seg selv at utbygger velger bort lagerboder når det ikke er krav om at de må bygge dette.

2. Flere får øynene opp for konseptet minilager. Konseptet med minilager er ikke helt nytt her i landet, men stadig flere oppdager hvor praktisk det kan være med en ekstern lagerbod eller minilager enten ved flytting eller bare som et eksternt lager. Konseptet stammer angivelig fra USA (I alle fall i kommersiell skala) og det konseptet vi har her i Norge i dag ligner veldig på det som allerede har eksistert i USA i mange titalls år allerede. I USA finnes det ca 0,5m med minilager per innbygger, og til enhver tid har ca 10% av befolkningen i USA en lagerbod eller minilager som de leier og bruker.

Ønsker du å sende oss en forespørsel, så kan du bruke vårt forespørselskjema.Kilder:
¹ https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/her-er-de-mest-sentrale-endringene-i-tek17/